นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
จัดส่ง.com ตระหนักถึงความสำคัญในข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้จากลูกค้า และวิธีการที่เราใช้และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น นโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบเช่นเดียวกันว่าท่านต้องทำอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP address), คุกกี้ (cookie), ติดต่อเรา (contact us), membership profile (ข้อมูลสมาชิก), หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Purchase Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรสนิยมส่วนตัวอื่นๆ ท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ข้อกำหนดนี้อธิบายให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับบริษัท ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใดๆ กับเรา ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมล์ให้เรา เป็นต้น

เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล
ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ "ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ พิกัดหมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ วีแชท เฟสบุ๊ค และอีเมล์ เป็นต้น

เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากท่านเช่นเดียวกัน

เกี่ยวกับบุคคลที่สาม (เช่น เว็บไซต์หนึ่งๆ อาจจะอนุญาตให้ท่านส่ง "ไปรษณียบัตร" อิเล็กทรอนิกส์ให้เพื่อนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจำเป็นที่จะต้องทราบชื่อ และที่อยู่ทางอีเมล์ของบุคคลนั้น) กรุณารับทราบว่า เราใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ผู้ขาย และผู้จัดส่งสินค้าหรือ ทีมงานในหน่วยงานนั้น หรือบริษัทในเครือเพื่อจัดทำโปรโมชั่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือบริษัทที่จัดทำการวิจัยทางการตลาดเท่านั้น

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ
ภายในเว็บไซท์เราจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ, จดหมายข่าวสารสมาชิก และโปรโมชั่น

2. การสอบถามผ่านอีเมล์หรือแบบฟอร์ม

3. ระบบสมาชิก

รายการข้อมูลที่เราจัดเก็บ เช่น
1. ชื่อผู้สั่งซื้อ หรือผู้รับสินค้า
2. ที่อยู่
3. อีเมล์
4. ไลน์ วีแชท หรือบัญชีดีอื่นๆ ที่ใช้ในการติดต่อ
5. เบอร์โทร/โทรสาร

นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซท์ เช่น IP address, รสนิยมการซื้อสินค้าและประเภท, ช่วงเวลา ฯลฯ และเราอาจสรุปวิเคราะห์พฤติกรรมการจอง เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านผ่านทางเว็บไซท์แต่จะถูกจัดเก็บโดยระบบและเว็บไซท์ของธนาคารแยกต่างหาก ท่านจึงมั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิตของท่านได้