น้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น

120 บาท
ค่าจัดส่ง
35 บาท
Flash Express 35  บาท
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

"สวนหม่อน..พ่อสุรวุฒิ" หนึ่งในสวนของเกษตรกรที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหัวใจในการทำงาน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรฐกิจพอเพียงตำบลหลักสอง
“มัลเบอร์รี” หรือ “ลูกหม่อน” จัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
น้ำมัลเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 99% 200g

ราคา 120 บาท
ค่าส่งสินค้า flash express 35 บาท/ครั้ง