หน้ากากอนามัย Double

125 บาท
ค่าจัดส่ง
35 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 35  บาท
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

หน้ากากอนามัย 3 ชั้น Double A Care

ราคา 125 บาท
ค่าขนสง 35 บาท

- มีแระสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย อนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอนได้ 99% (BFE 99%)
- มีขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้งานทางการแพทย์ และการใช้งานโดยทั่วไป เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
- สะอาด สะดวก สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
- ป้องกันละอองสารคัดหลั่งจากการไอจาม
- บรรจุ 50 แผ่น
- หมายเลขใบอนุญาต กท.สผ.103/2563