ขนมทานเล่น โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดง

220 บาท
ค่าจัดส่ง
50 บาท
ผู้ขายจัดส่งเอง 50  บาท
จำนวน - +

จำกัดการซื้อมากสุดจำนวน 100 ชื้น ต่อ 1 คำสั่งซื้อ

ปังกะทิ สับปะรด
กล้วยกวน
ขนมขาไก่
มะขามจี๊ดจ๊าด
ทับทิมทอง
ขาไก่ 5 รส ขาไก่ทรงเครื่อง
มะม่วงหยี
ขนมผิง
ขั่นต่ำ 30 ซอง 220 บาท
ค่าส่ง 55 บาท